top of page

  

 

De framtida hållbara affärsmodellerna

är gemensamma affärsmodeller

-Maria Lagerman

Jag vill genom C/O CIRCLES tillsammans med andra medvetet agera för en hållbar utveckling. Från individen till företaget. Förändring, utveckling och innovation är min passion, och något som driver mig framåt, varje dag.

 

K O N C E P T -  &  A F F Ä R S U T V E C K L I N G

Utveckling av nya koncept och hållbara affärer utifrån ett skräddarsytt upplägg. Samarbete sker i olika former, med möjlighet att både arbeta i mindre eller större grupper. Via digitala eller fysiska workshops med syfte att inspirera & skapa kreativitet i arbetsgrupp eller projekt. Det kan handla om att starta upp något nytt eller utveckla befintlig verksamhet. Där ni befinner er just nu finns det potential att fånga, nya tankebanor att skapa & positiv förändring att nå. 

IMG_8840 2.jpg
U T B I L D N I N G 
K U R S U T V E C K L A R E 

Kompetensutveckling och utbildningsinsatser

Framtagning av utbildningskoncept & Kursutvecklare inom Textil - och modebranschen.

Digitalt, inspelat material eller på plats med föreläsning och workshop.

M O D E R A T O R  & M A N U S

Planerar, förbereder och leder samtal och intervju. Se gärna tidigare uppdrag - "UPPDRAG"

 

MANUS

För att få fram ett budskap, göra relevanta och effektiva "bryggor" och låta publiken förstå den röda tråden och ta emot helheten av vad du vill förmedla, då är ett välskrivet och underbyggt manus av stor vikt. Skriver manus för moderering, konferens och inspelning med fokus på hållbart mode (produktion - konsumtion)

 

F Ö R E L Ä S A R E & 
W O R K S H O P L E D A R E 

Motiverade och inspirerade individer driver utveckling med hållbar effekt!

ERBJUDER TRE FÖRELÄSNINGSALTERNATIV

 

För skola: "Styla & driv förändring"

En föreläsning, inriktad mot en yngre publik, om hur vi kan utforska vår stil, testa nya stilar och hitta vår egen hållbara modestrategi - med fokus på second hand! I samma föreläsning finns också möjlighet att inkludera en del som handlar om möjligheterna för de framtida hållbara och cirkulära företagen. (En inriktning som kan bidra tex vid fokus på UF.)

 

För allmän publik: "Styla & driv förändring"

En föreläsning om hur vi kan utforska vår stil, testa nya stilar och hitta vår egen hållbara modestrategi - med fokus på second hand! Inspiration och motivation spelar stor roll, så även att veta vad som påverkar oss i vår beteendeförändring och hur vi kan skapa nya vanor och ha roligt på vägen.

 

Från second hand till first choice

En föreläsning om potentialen i att flytta fokus och skapa action, från det linjära till det cirkulära agerandet. Som företag, som konsument och som community.

Skräddarsydd föreläsning

Önskar du en specifikt inriktad föreläsning inom området hållbart mode &  cirkulära och hållbara affärer.

Kontakta mig så kan vi diskutera våra möjligheter! 

 

WORKSHOPS

Planerar & leder workshops med fokus på verksamhetsutveckling.

P R O J E K T L E D A R E

Utvecklingsprojekt, event och konferenser.

Läs gärna mer om tidigare uppdrag och uppdragsgivare. 

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

TEXTILPRODUKTIONEN OCH HUR VI ANVÄNDER VÅRA KLÄDER PÅVERKAR

• Konsumenten i Sverige köper ca 14 kg kläder per år.

• Ca 8 kg av dessa slängs och 3 kg återanvänds.

• Om det genomsnittliga plagget används 3 gånger längre än idag, skulle klimatpåverkan minska med 65% och vattenanvändningen med 66%.​

Konsumenten använder i regel ett plagg 5-7 ggr.

• Om textilbransch, beslutsfattare och konsument alla ser över sin del i den textila värdekedjan kan vi förlänga livet på textilier, bli mer resurseffektiva och minska den negativa klimatpåverkan. 

Källa

Mistra Future Fashion

CIRKULÄR EKONOMI - ALTERNATIVA AFFÄRSMODELLER

 

I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall. För att komma dit behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Detta är viktiga steg: 

1. Minska konsumtionen av nya saker.

2. Återanvända mer.

3. Designa produkter och förpackningar smartare.

4. Återvinna mer material.

5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används. 

IMG_4795_edited_edited.jpg

KIND OF
digital personal shopper

bottom of page