HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

HÅLLBARA KONCEPT 

HÅLLBART MODE

DSC_0770.jpg

Det finns

potential därute. 

Potential som

gör skillnad.

Jag vill med C/O CIRCLES tillsammans med andra medvetet agera för en hållbar utveckling.

 

Jag inspireras och vill inspirera. Från individen till företaget, från den enskilda, till det större sammanhanget. Förändring, utveckling och innovation är min passion, och något som driver mig framåt, varje dag.

 

  

De framtida hållbara affärsmodellerna är gemensamma affärsmodeller..

-Maria Lagerman

Fotografengstrom.se 

AFFÄRS- OCH KONCEPTUTVECKLING

Affärsutveckling via skräddarsydda digitala eller fysiska workshops, med syfte att inspirera & skapa kreativitet i grupp eller projekt. Det kan handla om att starta upp något nytt, utveckla befintlig verksamhet eller skapa ett nytt hållbart koncept. 

 

Där ni befinner er just nu finns det potential att fånga,

nya tankebanor att skapa & positiv förändring att nå. 

KONSULTATION

Konsultation ges för utveckling av mer hållbara processer och verksamheter. Utifrån 

bred erfarenhet kring hållbara och cirkulära arbetssätt, affärsutveckling, socialt företagande & processsledning kan vi se över hur ni arbetar och se potentialen framåt.

PROCESSLEDNING

Processleder utvecklingsinsatser för företag, organisation och projekt, med mål om ett ökat

hållbarhetsfokus och hållbara arbetssätt. Tydlig målsättning, strategi och kreativ process för 

delaktighet skapar grunden för ett lyckat förändringsarbete!   

Elle.se

FÖRELÄSNING

Motiverade och inspirerade individer driver utveckling med hållbar effekt.

"Hållbart mode  - Hålla i, hålla ut & hålla ihop"​

"Den hållbara garderoben  - Hur gör man?"

Föreläsning om hållbart mode, alternativa sätt att förhålla oss till mode och stil, men också hur våra hjärnor reagerar (och ofta motarbetar oss) när vi försöker förändra våra vanor. Något som gör att vi aktivt behöver hitta motivationen att pröva, reflektera och repetera för att få chans till nya positiva erfarenheter  och för att etablera nya tankemönster och beteenden.

INTRESSERAD?

Kontakta mig via formuläret så

återkommer jag till dig!

arrow&v

CIRKULÄR EKONOMI - ALTERNATIVA AFFÄRSMODELLER

 

I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall. För att komma dit behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Detta är viktiga steg: 

1. Minska konsumtionen av nya saker.

2. Återanvända mer.

3. Designa produkter och förpackningar smartare.

4. Återvinna mer material.

5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används. 

TEXTILPRODUKTIONEN OCH HUR VI ANVÄNDER VÅRA KLÄDER PÅVERKAR

• Konsumenten i Sverige köper ca 14 kg kläder per år.

• Ca 8 kg av dessa slängs och 3 kg återanvänds.

• Om det genomsnittliga plagget används 3 gånger längre än idag, skulle klimatpåverkan minska med 65% och vattenanvändningen med 66%.​

Konsumenten använder i regel ett plagg 5-7 ggr.

• Om textilbransch, beslutsfattare och konsument alla ser över sin del i den textila värdekedjan kan vi förlänga livet på textilier, bli mer resurseffektiva och minska den negativa klimatpåverkan. 

Källa


http://mistrafuturefashion.com/sv/hallbart-mode/

https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular_ekonomi  

FÖLJ NÅGON AV MINA SOCIALA KANALER

  • Linkedin - svarta cirkeln

© Maria Lagerman

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon