FÖLJ NÅGON AV MINA SOCIALA KANALER

  • Linkedin - svarta cirkeln

© Maria Lagerman

 

Konsult

Hållbar affärsutveckling 

Hållbart mode

Hållbar affärsutveckling

- det finns potential därute

Jag vill tillsammans med andra medvetet agera för en hållbar utveckling. Jag vill inspireras och inspirera. Jag har alltid tyckt om att jobba i team och jag vill samarbeta. Från individen till företaget, från den enskilda, till det större sammanhanget. Förändring, utveckling och innovation är min passion, men också något jag vill arbeta med, varje dag.

  

De framtida cirkulära affärsmodellerna, är gemensamma affärsmodeller. 

 

Vi får hålla i, hålla ut & hålla ihop.

 

DSC_0626_edited_edited.jpg
DSC_0486.jpg
Creating 
communities
DSC_0089_edited.jpg

Cirkulär ekonomi - alternativa affärsmodeller

 

I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall. För att komma dit behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Detta är viktiga steg: 

1. Minska konsumtionen av nya saker.

2. Återanvända mer.

3. Designa produkter och förpackningar smartare.

4. Återvinna mer material.

5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används. 

 

Textilproduktionen och hur vi använder våra kläder påverkar

• Konsumenten i Sverige köper ca 15 kg kläder per år.

• Ca 8 kg av dessa slängs och 3 kg återanvänds.

• Om det genomsnittliga plagget används 3 gånger längre än idag, skulle klimatpåverkan minska med 65% och vattenanvändningen med 66%.

Konsumenten använder i regel ett plagg 5-7 ggr.

• Om textilbransch, beslutsfattare och konsument alla ser över sin del i den textila värdekedjan kan vi förlänga livet på textilier, bli mer resurseffektiva och minska den negativa klimatpåverkan. 

Källa


http://mistrafuturefashion.com/sv/hallbart-mode/

https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular_ekonomi  

BOKA FÖRELÄSNING

En föreläsning kan vara det som får igång inspirationen och påbörjar processen av att agera där en står. Inspiration och motivation i ett förändringsarbete kan vara helt avgörande för vad resultatet skall komma att bli. Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över och om intresse finns för en föreläsning hos dig.

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon