Strukturer att följa, skapa, bryta eller förändra?

Uppdaterad: 7 sep 2019


Har du tänkt på hur din motivation uppstår eller hur du blir inspirerad? Är det av fria ytor eller en salig blandning? Uppkommer kreativiteten när det finns givna ramar och strukturer att förhålla sig till, eller bäst vid oskrivna regler? Jag gillar en kombo.


I mitt hem kan jag aldrig låta bli att se nya möjligheter i hur vi kan använda oss av yta, möbler och funktionalitet. Jag tenderar därför att ofta möblera om, se nya former jag vill skapa och passar på att rensa lite under tiden. Skala av det som känns onödigt eller inte fyller en tillräckligt given funktion. Så även på jobbet. Strukturer i material ger mig en direkt inpuls att se vidare vad former kan ge eller förändras till. Ett driv är också att vilja veta hur jag på ett effektivt sätt kan bruka det jag har och i den bästa av världar slippa leta efter diverse grejer. Saker som är på villovägar tycker jag tenderar att aldrig behövas förutom när det är tight om tid. Med detta i tankarna har jag nu under 15 års tid försatt mig själv i en ständig process av strukturerande, rensning och reflektion.


Jag gör det både för att det ger mig energi att "styra upp" och för att det får mig att tänka klart. En för mig funktionell strategi till välbefinnande och hållbar action.

Struktur utifrån behov, fokus på det viktiga och potentialen i det som kan bli bättre. För, strukturer är också till för att ifrågasättas och just förbättras. En medvetenhet om att saker och ting förändras och att vi då behöver följa med och avgöra vad nästa strategiska och hållbara val är. Jag har fått positiva erfarenheter av att pröva alternativa vägar och se potential i det som verkar svårt att uppnå. Idag lever vi i strukturer och miljöer som i många fall inte gynnar en hållbar framtid. Så på vilka sätt skall vi kunna förändra mönster, vanor och system som bidrar till en bättre framtid?

För att få hållbara strukturer är just positiva upplevelser och erfarenheter viktiga för att utveckla projekt vidare och hitta nya innovativa sätt att göra det på. Både för enskilda individer och som en grupp.

Vi ska dock inte glömma vad en kultur i en grupp kan göra med strukturer. En kollega sa till mig vid ett tillfälle, "kultur äter struktur till frukost". Sant. En reflektion som sitter i bakhuvudet när jag möter grupper och letar drivkrafter. Motivation och förståelse för varför vi gör saker är avgörande. Avgörande för att göra skillnad. Avgörande för att skapa en hållbar effekt.


Och här står vi nu, i en tid då behoven för hållbara lösningar är stora och där det finns flera strukturer vi behöver bygga om, bygga ut eller bygga bort. För mig är det viktigt att både se sin egen del och vad vi kan göra ihop som grupp.


När vi reagerar och agerar ihop, med omtanke för ett större sammanhang, kommer förändringen. Visualisera framtiden, tro på något bättre och agera mot målet.

Vi får börja där vi står, hitta nya strukturer som känns rimliga, hitta nya vanor och agera utifrån målet om att det skall hålla. Det är inte alltid lätt, men det är möjligt.


Hålla i, hålla ut och hålla ihop.

/Maria


FÖLJ NÅGON AV MINA SOCIALA KANALER

  • Linkedin - svarta cirkeln

© Maria Lagerman

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon