Det finns flera möjligheter för oss att samarbeta

Jag vill hjälpa er att hitta fler cirkulära flöden och främja nya tankebanor i er befintliga verksamhet. En affär där alla vinner. Hitta inspiration, konsultera och driva förändring mot mer kreativ och hållbar förändring i er grupp eller för ert projekt.

Alla ska inte behöva vara experter på allt, utan tillsammans finns det möjligheter för alla att gynnas. 

När vi tar ansvar för det vi har närmast, är öppna för andras kompetenser och ökar samarbetet över branscher, företagskulturer och affärslogiker kan vi skapa nya hållbara system. Vi äger redan möjligheterna, nu gäller det att ta vara på våra resurser och agera. 

CIRKULÄRA 

MÖJLIGHETER

Miljömässigt, socialt & ekonomiskt hållbara affärsmodeller. En del av lösningen finns i samarbeten över gränserna av affärslogik och bransch. 

Fotografengstrom.se 

MODE -

ETT TEXTILT KRETSLOPP

Förläng livet på textilier och nyttja våra resurser smartare. Skapa gemensamma system som gynnar alla.

KONSULTATION

Inspiration, nya tankebanor & kreativa lösningar.

Tjänster

Konsultation

 

Bred erfarenhet kring cirkulära arbetssätt inom hållbart mode, affärsutveckling, socialt företagande & förändringsledning.

 

AffärsutveckligWorkshop-mood

 

Skräddarsydd workshop med syfte att inspirera & skapa kreativitet i grupp eller projekt.

 

Där ni befinner er finns det potential att fånga, nya tankebanor att skapa & positiv förändring att nå. 

 

Föreläsning

 

Motiverade och inspirerade individer driver utveckling med hållbar effekt.

"Hållbart mode

- Hålla i, hålla ut & hålla ihop"

"Den hållbara garderoben

- Hur gör man?"

Föreläsning om hållbart mode, alternativa sätt att förhålla oss till mode och stil, men också hur våra hjärnor reagerar (och ofta motarbetar oss) när vi försöker förändra våra vanor. Något som gör att vi aktivt behöver hitta motivationen att pröva, reflektera och repetera för att få chans till nya positiva erfarenheter  och för att etablera nya tankemönster och beteenden. 

FÖLJ NÅGON AV MINA SOCIALA KANALER

  • Linkedin - svarta cirkeln

© Maria Lagerman

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon